بیان آی تی | مرجع اموزش های ای تی

 

سلام با شما هستیم در وب سایت بیان ای تی

اینکه شما ویندوز هفت را بر روی یک پارتیشن خالی نصب نماییـد و یـا بـر روی
یک پارتیشن تازه ساخته شده ، فرایند نصب یکسان است .
برای نصب ویندوز هفت از ابتدا، مراحل زیر را انجام دهید :
۱ – دی وی دی وینــدوز هفــت را درون درایــو دی وی دی خــود قــرار داده و
کامپیوتر خود را راه اندازی مجدد نمایید

ادامه مطلب